Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

HEMAP HENRYK KRYSIAK

Celem projektu jest kompleksowa modernizacja hotelu w celu utrzymania oraz zwiększenia konkurencyjności obiektu na rynku. Projekt opiera się również na wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania, które będzie wyróżniać przedsiębiorstwo na tle innych hoteli w regionie. Działania te przyczynią się do podniesienia prestiżu firmy oraz zwiększenia zainteresowania obiektem ze strony klientów. Projekt jest zgodny z opisem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który dla osi priorytetowej III: Konkurencyjność MŚP, dla działania 3.2 zakłada wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Wartość projektu: 449 909,40 PLN

Wartość dofinansowania: 310 913,00 PLN